Distributoři léčiv v ČR

Firma Techno Life s.r.o. se zabývá dovozem, distribucí, výrobou, propagací léčiv a zdravotnických potřeb. Firma působí v Evropě, ale také v dalších zemích. Poskytuje komplexní servis, jako je zajištění logistiky, registrace a možnost úhrady zboží ze zdravotního pojištění. Farmaceutická organizace Techno Life s.r.o. se podílí na vývoji ve farmacii a plánem této firmy do budoucna je výroba vlastních produktů. Firma spolupracuje s lékárnami, klinikami, velkoobchodními výrobci, státními zdravotnickými zařízeními a také s výzkumnými ústavy a distributory léčiv v čr. Firma Techno Life s.r.o. vám garantuje svou flexibilitu, kvalitu a efektivitu práce. Zaměstnanci firmy Techno Life s.r.o. jsou pravidelně školeni na odborných vzdělávacích akcích a jsou informováni o nejnovějších aktualizacích předpisů v oblasti distribuce léčiv.

nabídka léčiv.jpg

Společnost vlastní svou logistickou síť TECHNO LIFE cargo (TLCargo a.s.), která garantuje včasné dodání zásilky. Logistická síť TECHNO LIFE cargo zajišťuje bezproblémové dodání zdravotnického materiálu, kontrolovanou přepravu léčiv, zásobuje léky a zdravotnickými pomůckami lékárny, nemocnice, ordinace a zdravotnická zařízení a zabývá se také skladováním léků. Během distribuce léků v našich vozech jsou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a normy, dle aktuálních vyhlášek. Především zajišťujeme monitoraci a kontrolu teploty ve voze během přepravy léků. Vozy jsou pro tento typ přepravy speciálně upraveny, aby nedošlo, především v letních a zimních měsících, k výkyvům teplot. Vozy umožňují neustálou kontrolu a nonstop sledování teploty během celé doby přepravy léků. O teplotě ve voze se vede také podrobný záznam do formuláře.

tablety k prodeji.jpg

Firma pečlivě sleduje kvalitu výrobků, které prodává a každá šarže léčiva podléhá přísné kontrole. Firma spolupracuje pouze s certifikovanými výrobci léčiv a zdravotnických pomůcek, neustále kontroluje své sklady a udržuje je v čistotě. V rámci objednávkového systému pracuje firma Techno Life s.r.o. s nejnovějším softwarem, díky kterému k vám bude objednávka včas a bez problémů doručena.